Termeni si conditii comert online

 

  • 1. Termeni ╚Öi defini╚Ťii
  • 2. Condi╚Ťii ╚Öi dispozi╚Ťii generale 
  • 3. Politica de vânzare online
  • 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal/ politica de confiden╚Ťialitate
  • 5. News letter ╚Öi comunic─âri cu caracter comercial informativ
  • 6. Drepturi de autor 
  • 7. Dispozi╚Ťii finale  

Domeniul schoolfriendly.ro  este administrat de societatea CS SALES &MARKETING S.R.L. o societate cu r─âspundere limitat─â cu  personalitate juridical român─â , cu sediul în BUCURE╚śTI ,  Str. Coriolan Caius Marcius 29 , înmatriculat─â în  Registrului Comer╚Ťului  de pe lâng─â TRIBUNALUL Bucure╚Öti  sub nr. J40/4662/2020,  cod unic de înregistrare(CUI) 42465605, atribut fiscal RO.

 

1. DEFINI╚ÜII ╚śI TERMENI

În cuprinsul prezentului document, urm─âtorii termeni vor avea, dac─â din context nu rezult─â altfel, urm─âtorul în╚Ťeles:

www.schoolfriendly.ro este proprietatea societ─â╚Ťii CS SALES &MARKETING S.R.L. 

VÂNZ─éTOR – prin intermediul siteul cristel .ro - CS SALES &MARKETING S.R.L a╚Öa cum va fi denumit in continuare 

SITE – magazinul online este gazduit la adresa web www.schoolfriendly.ro  si subdomeniile acestuia

 

CON╚ÜINUT are urm─âtoarea defini╚Ťie: 

toate informa╚Ťiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; con╚Ťinutul oric─ârui mesaj trimis Utilizatorilor sau Clien╚Ťilor prin mijloace electronice ╚Öi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; informa╚Ťii legate de produsele, serviciile ╚Öi/sau tarifele acestora, practicate de c─âtre Vânz─âtor pe Site sau de c─âtre un partener contractual al acestuia, într-o anumit─â perioad─â; date referitoare la Vânz─âtor.

 

BUNURI – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele ╚Öi serviciile men╚Ťionate în Comand─â, care urmeaz─â a fi furnizate de c─âtre Vânz─âtor Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

 

UTILIZATOR - persoana fizic─â care are sau ob╚Ťine acces la Con╚Ťinutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozi╚Ťie de c─âtre Vânz─âtor (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânz─âtor ╚Öi acesta, respectiv prin crearea ╚Öi utilizarea unui Cont pe Site.

CLIENT - Utilizator care efectueaz─â o Comand─â pe site, prin intermediul unui Cont sau folosind op╚Ťiunea de Comand─â f─âr─â Cont

COMANDA - document electronic, generat ca urmare a acces─ârii Site-ului de c─âtre un Client, prin care Clientul transmite Vânz─âtorului inten╚Ťia de a achizi╚Ťiona Produse de pe Site, cu indicarea expres─â a acestora, la pre╚Ťul ╚Öi în conditiile men╚Ťionate pe Site. Rezervarea unui Produs disponibil pe Site, f─âr─â finalizarea Comenzii, nu reprezint─â o Comand─â.

COMENZI - Lista comenzilor ad─âugate pe site de c─âtre Utilizatori/Clien╚Ťi reg─âsit─â în Contul de Client al Utilizatorului/Clientului.

CONT - ansamblul format dintr-o adres─â de e-mail ╚Öi o parol─â care permit unui singur Utilizator accesul la zone restric╚Ťionate ale Site-ului.

FAVORITE - sec╚Ťiunea din Contul utilizatorului care permite Utilizatorului/Clientului s─â creeze liste cu Produse ╚Öi Servicii pe care dore╚Öte s─â le urm─âreasc─â în vederea unei eventuale achizi╚Ťii. Utilizatorul va beneficia de serviciul de urm─ârire a Produselor ╚Öi Serviciilor ad─âugate, ╚Öi va primi Comunic─âri Comerciale de la Vânz─âtor legat de produsele ad─âugate în lista de Favorite, daca Clientul si-a exprimat consimtamatul in acest sens.

LISTA - sec╚Ťiunea din Favorite în care Utilizatorul/Clientul poate ad─âuga Produsele ╚Öi Serviciile pe care dore╚Öte s─â le urm─âreasc─â în vederea unei eventuale achizi╚Ťii

CO╚ś DE CUMP─éR─éTURI - sec╚Ťiune din Contul de Client care permite Utilizatorului/Clientului s─â adauge Produse sau Servicii pe care dore╚Öte s─â le achizi╚Ťioneze la momentul ad─âug─ârii sau la un moment dat. În cazul în care Produsele ╚Öi Serviciile nu sunt achizi╚Ťionate în momentul ad─âug─ârii, prin efectuarea Comenzii, Utilizatorul/Clientul va beneficia de serviciul oferit de c─âtre Vânz─âtor de urm─ârire a Produselor ╚Öi Serviciilor prin primirea de Comunic─âri Comerciale din partea acestuia, daca Clientul si-a exprimat consimtamantul in acest sens.

PRODUSE CUMP─éRATE RECENT - sec╚Ťiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona produsele Cump─ârate folosind acel cont de Client.

COMENTARIILE ╚śI REVIEW-URILE MELE - sec╚Ťiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona Comentariile ╚Öi Review-urile ad─âugate de acesta pe site.

COMENTARIU - men╚Ťiune l─âsat─â de un Utilizator/Client, pe marginea unui Produs, a unui Review sau a unui alt Comentariu.

REVIEW - evaluare scris─â de c─âtre Beneficiarul sau De╚Ťin─âtorul unui Produs sau Serviciu de pe site.

CONTRACT - reprezinta o Comand─â confirmat─â ╚Öi acceptat─â de c─âtre Vânz─âtor.

DOCUMENT – prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la Produsele ╚Öi/sau promo╚Ťiile desf─â╚Öurate de c─âtre Vânz─âtor într-o anumit─â perioad─â.

COMUNIC─éRI COMERCIALE - orice tip de mesaj/notificare (email/SMS/telefon/push notification/ web notification) care pot con╚Ťine informa╚Ťii generale sau tematice, informa╚Ťii, oferte sau promo╚Ťii cu privire la produsele ad─âugate în co╚Ö, a produselor salvate în Lista de Favorite, informa╚Ťii cu privire la Servicii ╚Öi Beneficii, precum ╚Öi alte comunic─âri comerciale precum sondaje de opinie sau promovarea unor servicii ╚Öi produse noi.

UTILIZARE ABUZIV─é - reprezint─â utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglement─ârilor ╚Öi ale legisla╚Ťiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vânz─âtorului sau societ─â╚Ťilor afiliate acestuia.

UTILIZATORII/CLIEN╚ÜII acestui Site sunt ruga╚Ťi s─â citeasc─â cu aten╚Ťie termenii ╚Öi condi╚Ťiile de utilizare urm─âtoare.

 

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul Document stabile╚Öte termenii ╚Öi condi╚Ťiile de utilizare a Site-ului ╚Öi/sau a Con╚Ťinutului acestuia de c─âtre Utilizator ╚Öi/sau Client.

2.2. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea ╚Öi/sau vizualizarea Con╚Ťinutului Site-ului, respectiv lansarea de Comenzi pe Site, implic─â aderarea Utilizatorului ╚Öi/sau a Clientului la ace╚Öti ”Termeni ╚Öi Condi╚Ťii”, cu excep╚Ťia cazului în care Utilizatorul/Clientul vor fi fost informa╚Ťi c─â, pentru con╚Ťinutul respectiv, se aplic─â condi╚Ťii de utilizare distincte.

2.3. Utilizatorul/Clientul este unic r─âspunz─âtor pentru toate activit─â╚Ťile care decurg din folosirea Site-ului/Con╚Ťinutului acestuia. Utilizatorul/Clientul va r─âspunde pentru înc─âlcarea prezentului Document ╚Öi utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru înc─âlcarea drepturilor CS SALES &MARKETING S.R.L.  ╚Öi pentru orice daune provocate Site-ului, Con╚Ťinutului acestuia, societ─â╚Ťii CS SALES &MARKETING S.R.L.  sau oric─ârui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Vânz─âtorul descoper─â neregularit─â╚Ťi ╚Öi/sau înc─âlc─âri de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activit─â╚Ťii Societ─â╚Ťii, aceasta î╚Öi rezerv─â dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restric╚Ťiona, suspenda sau bloca accesul Clientului la Con╚Ťinut. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Rela╚Ťii cu Clien╚Ťii al Vânz─âtorului pentru a primi justific─ârile necesare în leg─âtur─â cu m─âsurile adoptate în sensul prezentului articol ╚Öi data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

2.4. Utilizatorul/Clientul î╚Öi poate revoca acordul cu privire la con╚Ťinutul prezentului Document oricând va considera de cuviin╚Ť─â, prin contactarea CS SALES &MARKETING S.R.L.  la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea inten╚Ťiei de revocare prin intermediul op╚Ťiunilor existente pe Site sau în cuprinsul mesajelor primite de c─âtre Utilizator/Client, destinate special acestui scop.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord ╚Öi/sau nu accept─â ╚Öi/sau î╚Öi revoc─â acceptul dat pentru Document, acesta renun╚Ť─â la serviciile oferite de CS SALES &MARKETING S.R.L. prin intermediul Site-ului ╚Öi la primirea newslettere-lor ╚Öi/sau comunic─ârilor din partea CS SALES &MARKETING S.R.L.  de orice natur─â (po╚Öt─â electronic─â, apel telefonic, SMS, etc).

2.6. Ca urmare a neaccept─ârii acestor ”Termeni ╚Öi Condi╚Ťii”, CS SALES &MARKETING S.R.L.  va ╚Öterge toate datele ,f─âr─â excep╚Ťie, care fac referire la Utilizator/Client din baza de date, f─âr─â nici o obliga╚Ťie ulterioar─â a vreunei p─âr╚Ťi fa╚Ť─â de cealalt─â sau f─âr─â ca vreo parte s─â poat─â s─â pretind─â celeilalte p─âr╚Ťi daune-interese.

2.7. Plasarea unei comenzi de c─âtre client este considerat─â ca o cerere de încheiere a contractului de vânzare cu CS SALES &MARKETING S.R.L. Contractul de vânzare cu CS SALES &MARKETING S.R.L.  se încheie la data accept─ârii comenzii de c─âtre Vânz─âtor, conform prevederilor cuprinse în termenii ╚Öi condi╚Ťiile de pe site.

2.8. Clientul nu poate s─â revoce acordul exprimat cu privire la ace╚Öti ”Termeni ╚Öi Condi╚Ťii” pe perioada derul─ârii unui Contract sau pân─â în momentul în care acesta nu va fi achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fa╚Ť─â de CS SALES &MARKETING S.R.L..

2.9. Acest Site este adresat Utilizatorilor/Clien╚Ťilor persoane fizice cu varsta minim─â de 16 ani, c─ârora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdic╚Ťii  ╚Öi profesioni╚Ötilor ( persoane juridice saualtor entita╚Ťi asimilate acestora) . Prin transmiterea unei Comenzi, Clientul confirm─â c─â a citit ╚Öi a acceptat Termenii ╚Öi Condi╚Ťiile ╚Öi c─â îndepline╚Öte condi╚Ťiile pentru formularea respectivei Comenzi.

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Dispozi╚Ťii generale

3.1.1. Accesul în vederea efectu─ârii unei Comenzi este permis─â oric─ârui Utilizator ╚Öi/sau Client.

3.1.2. În baza înregistr─ârii clien╚Ťilor pe www.cristel.ro , va fi creat un cont de client, care poate fi utilizat pentru cump─âr─âturi în magazinul online www.cristel.ro  (denumit în continuare "Contul de utilizator"). În cazul în care interfa╚Ťa web permite magazinului, clientul poate, de asemenea, s─â comande bunuri f─âr─â a fi necesar─â înregistrarea din interfa╚Ťa web a magazinului.

3.1.3. În momentul în care utilizatorul se înregistreaz─â pe site ╚Öi comand─â bunuri, acesta trebuie s─â furnizeze toate datele corect. Orice modificare a datelor clientului, vor fi afi╚Öate în Contul de utilizator. Datele furnizate de Client în Contul de utilizator la momentul plas─ârii unei comenzi vor fi considerate cele corecte de c─âtre Vânz─âtor.

3.1.4. Accesul în Contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator ╚Öi parola pe care utilizatorul a folosit-o la crearea contului. Utilizatorul este obligat s─â p─âstreze confiden╚Ťialitatea datelor necesare pentru a-╚Öi accesa Contul de utilizator ╚Öi recunoa╚Öte c─â niciuna dintre entit─â╚Ťile implicate în operarea site-ului www.cristel.ro nu este responsabil─â pentru înc─âlcarea acestei obliga╚Ťii de c─âtre client/utilizator.

3.1.5. Clientul nu are dreptul s─â permit─â utilizarea Contului de utilizator de c─âtre ter╚Ťi.

3.1.6. Contul de utilizator poate fi anulat,la alegerea V─ânz─âtorului ,  mai ales atunci când clientul nu î╚Öi utilizeaz─â mai mult timp acest cont sau în cazul în care clientul î╚Öi încalc─â obliga╚Ťiile care îi revin în baza Contractului de vânzare (inclusiv termenii ╚Öi condi╚Ťiile disponibile pe site-ului).

3.1.6. Clientul în╚Ťelege c─â este posibil ca accesarea Contului de utilizator s─â nu fie posibil─â în anumite cazuri, în special în cazul în care se execut─â lucr─âri ceea ce prive╚Öte între╚Ťinerea necesar─â a hardware-ului ╚Öi software-ului Vânz─âtorului, între╚Ťinerea componentelor hardware ╚Öi software ale unor ter╚Ťe p─âr╚Ťi.

3.1.7. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzis─â partajarea unui Cont între mai mul╚Ťi Clien╚Ťi/Utilizatori.

3.1.8. Pentru motive justificate, CS Sale&Marketing SRL  î╚Öi rezerv─â dreptul de a limita posibilitatea Clientului/Utilizatorului de a lansa Comenzi pe Site ╚Öi/sau de a utiliza anumite modalit─â╚Ťi de plat─â ╚Öi/sau de a ╚Öterge sau restric╚Ťiona Contul acestuia, în cazul în care consider─â c─â, prin conduita sau activit─â╚Ťile Clientului/Utilizatorului pe Site, ac╚Ťiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel  ╚Öi/sau Site-ul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Vânz─âtorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea m─âsurilor sus men╚Ťionate.

3.1.9. Accesând Site-ul, Utilizatorul este responsabil pentru toate opera╚Ťiunile efectuate de acesta prin accesarea Contului ╚Öi parolei personale. Vânz─âtorul  nu r─âspunde pentru gre╚Öelile intervenite ca urmare a folosirii neglijente a Contului ╚Öi parolei Utilizatorului. Pentru evitarea oric─ârui dubiu, CS SALES &MARKETING S.R.L nu r─âspunde pentru securitatea ╚Öi confiden╚Ťialitatea contului ╚Öi parolei Utilizatorului in acest context.

3.2. Produse

3.2.1. Vânz─âtorul poate publica pe Site informa╚Ťii despre produse ╚Öi/sau promo╚Ťii practicate de c─âtre acesta sau de c─âtre oricare alt ter╚Ť cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumit─â perioad─â ╚Öi în limita stocului disponibil.

3.2.2. Produsele achizi╚Ťionate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal ╚Öi nu vor putea fi comercializate ulterior achizi╚Ťion─ârii acestora de la Vânz─âtor.

3.2.3. Vânz─âtorul va putea limita, unuia sau mai multor Clien╚Ťi/Utilizatori, capacitatea de achizi╚Ťionare a unor Produse disponibile pe Site la un moment dat, în condi╚Ťiile men╚Ťionate în prezentul Document.

3.2.4. Informa╚Ťiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (inclusiv imagini ╚Öi descrieri ale acestora) nu reprezint─â o obliga╚Ťie contractual─â din partea CS SALES &MARKETING S.R.L, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.2.5. În prezentarea Produselor disponibile pe Site, Vânz─âtorul î╚Öi rezerv─â dreptul de a utiliza ╚Öi alte produse sau accesorii, care se poate s─â nu fie incluse în costurile Produselor respective. Cu toate acestea, descrierea Produselor va cuprinde men╚Ťiuni clare referitoare la articolele incluse in pre╚Ťul Produselor respective,

3.2.6. Clientul are op╚Ťiunea de a alege produsul oferit de Vânz─âtor introducând numele produsului sau o parte din nume în caseta de c─âutare www.cristel.ro. Dup─â selectarea produsului de c─âtre Client, www.cristel.ro  va oferi o list─â de oferte relevante corespunz─âtoare solicit─ârii/c─âutarii clientului. Lista de oferte/produse este organizat─â în func╚Ťie de popularitate, de pre╚Ťul produselor, de cât de relevante sunt sau în ordine alfabetic─â.

3.2.7. Pentru fiecare ofert─â/produs, CS SALES &MARKETING S.R.L va  furniza cel pu╚Ťin urm─âtoarele informa╚Ťii:

- numele produsului;

- fotografia produsului; pot fi utilizate ╚Öi fotografii, care pot varia, de exemplu, în culoarea ambalajului produsului; îns─â descrierea textului ofertei/produsului este întotdeauna decisiv─â pentru evaluarea conformit─â╚Ťii produselor cu o anumit─â ofert─â;

- specifica╚Ťiile produsului;

- pre╚Ťul produsului ╚Öi al serviciului - este întotdeauna men╚Ťionat ca pre╚Ťul cu toate taxele incluse, excluzând costul transportului bunurilor c─âtre client, cu excep╚Ťia cazului în care se prevede altfel în ofert─â;

3.2.8. În afar─â de pre╚Ťul produsului, oferta poate include ╚Öi pre╚Ťul transportului s─âu c─âtre client sau în func╚Ťie de diferitele moduri de transport agreate de CS SALES &MARKETING S.R.L , conform men╚Ťiunilor de pe Site.

3.2.9. Dup─â selectarea unei oferte specifice, clientul adaug─â produsul într-un co╚Ö de cump─âr─âturi al c─ârui con╚Ťinut poate fi verificat/ modificat / corectat de client înainte de a trimite comanda.

3.2.10. În co╚Öul de cump─âr─âturi, clientul are afi╚Öate întotdeauna toate bunurile ad─âugate în co╚Ö, pre╚Ťul afi╚Öat al fiec─ârui produs, cantitatea de articole individuale (buc─â╚Ťi), totalul tuturor produselor ad─âugate în co╚Ö conform pre╚Ťului unitar afi╚Öat ╚Öi cantit─â╚Ťii comandate ╚Öi costurile de expediere ale produselor comandate.

3.2.11. Plasarea unei comenzi de c─âtre client este considerat─â  cerere de încheiere a contractului de vânzare cu Vânz─âtorul / CS SALES &MARKETING S.R.L. Dup─â plasarea comenzii, CS SALES &MARKETING S.R.L înregistreaz─â comanda ╚Öi trimite un e-mail la adresa introdus─â de client atunci când a plasat comanda. Prin înregistrarea comenzii de c─âtre CS SALES &MARKETING S.R.L contractul nu se consider─â încheiat. Comanda trebuie acceptat─â de c─âtre CS SALES &MARKETING S.R.L, urmând ca dup─â acceptare s─â se transmit─â o confirmare c─âtre client.

3.2.12. Clientul recunoa╚Öte c─â drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile individuale care decurg din Contractul de Vânzare, dreptul de retragere din Contractul de Vânzare, livrarea Produsului, Garan╚Ťia Calit─â╚Ťii Produsului, Revendicarea, R─âspunderea CS SALES &MARKETING S.R.L - în calitate de Vânz─âtor, Garan╚Ťia Pre╚Ťului de Achizi╚Ťie ╚Öi alte reclama╚Ťii legate de rela╚Ťia contractual─â între client ╚Öi CS SALES &MARKETING S.R.L sunt cuprinse în prezentul document.

 3.3. Pre╚Ťul Produselor

3.3.1. Toate pre╚Ťurile aferente Produselor afi╚Öate pe Site sunt exprimate în lei (RON) ╚Öi includ toate taxele excluzând costul transportului bunurilor c─âtre client, cu excep╚Ťia cazului în care se prevede altfel în ofert─â. În cazul Produselor aflate la promo╚Ťie, pre╚Ťurile barate afi╚Öate pe Site în dreptul Produselor participante la promo╚Ťie reprezint─â pre╚Ťul Produsului, valabil anterior aplic─ârii reducerii de pre╚Ť.

3.3.2. În cazul în care, din eroare, pre╚Ťul afi╚Öat pe Site este mai mic decât pre┼úul real de comercializare al unui Produs practicat de c─âtre Vânz─âtor la acel moment, sau în cazul în care alte detalii cu privire la Produse au fost afi╚Öate în mod gre╚Öit, inclusiv din cauz─â c─â detaliile au fost introduse/preluate gre╚Öit în baza de date a Vânz─âtorului, Vânz─âtorul va lua toate m─âsurile necesare pentru remedierea situa╚Ťiei ╚Öi va informa Clien╚Ťii despre pre┼úul real al Produsului, prin orice mijloc de comunicare utilizat de c─âtre Vânz─âtor, în cel mai scurt timp posibil. Ne aloc─âm dreptul de a nu livra produsele respective (ale c─âror pre╚Ť si/sau specifica╚Ťii au fost eronat afi╚Öate), dac─â livrarea nu s-a efectuat înc─â. 

3.3.3. Plata Produselor comandate se va efectua ,in principal în avans, prin transfer bancar / depunere numerar in contul Vânzatorului / plata cu cardul sau dup─â caz ramburs la livrarea coletului de c─âtre curier . 

3.3.4. Produsele comandate se vor livra in urmatoarele conditii:

a. dup─â plata  integral─â a produselor comandate de client ╚Öi acceptarea comenzii de c─âtre Vânz─âtor. Produsele vor fi considerate pl─âtite la data credit─ârii contului Vânz─âtorului cu suma reprezentând contravaloarea integral─â a acestora. Facturarea Produselor achizi╚Ťionate se face exclusiv în lei (RON); 

b. Dup─â debitarea contului bancar al Clientului în urma efectu─ârii pla╚Ťii online prin internet banking ╚Öi transmiterea OP online catre Vânz─âtor;

c.   În cazul în care plata se efectueaz─â prin card bancar, Vânz─âtorul debiteaz─â contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea Produselor comandate. Autorizarea ╚Öi remiterea spre decontare a tranzac╚Ťiilor de acceptare card se realizeaz─â exclusiv prin intermediul procesatorului de pl─â╚Ťi mobilPay. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de b─ânci din România sau din alte ╚Ť─âri sub siglele VISA ╚Öi MasterCard, cu condi╚Ťia ca b─âncile emitente s─â le fi activat pentru plata online.

d. dup─â transmiterea comenzii dec─âtre client ╚Öi acceptarea acesteia de c─âtre Vânz─âtor , în situa╚Ťia în care variant de plat─â aleas─â de catre Client este de plat─â ramburs, efectuat─â prin intermediul c─âr─âu╚Öului( curierului rapid/ po╚Öt─â/etc).

3.3.6. Vânz─âtorul nu este ╚Öi nu va putea fi ╚Ťinut responsabil pentru orice cost suplimentar suportat de c─âtre Client în cazul pl─â╚Ťilor online, cum ar fi dar f─âr─â a se limita la comisioane bancare, comisioane de conversie valutar─â aplicate de c─âtre banca emitent─â a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difer─â de RON. Toate costurile astfel generate vor fi suportate în mod exclusiv de c─âtre Client, acestea fiind condi╚Ťii acceptate de c─âtre Client odat─â cu accceptarea termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor.

3.3.7. Vânz─âtorul î╚Öi rezerv─â dreptul de proprietate asupra Produselor pentru care a acceptat comanda pân─â la achitarea integral─â a pre┼úului  Produselor de c─âtre Client, indiferent de modalitatea de plat─â aleas─â de Client.

3.3.8. Pentru fiecare Comand─â, costul transportului va fi indicat separat ╚Öi va fi suportat exclusiv de c─âtre Client, cu excep╚Ťia situa╚Ťiilor în care acesta va fi în sarcina Vânzâtorului cu ocazia unor campanii anun╚Ťate de c─âtre Vânz─âtor . Orice alte costuri legate de transport ce vor interveni între transportator ┼či Client dup─â ce Produsele vor fi fost livrate de c─âtre Vânz─âtor , vor reveni în sarcina exclusiv─â a Clientului. Pentru o comand─â care se poate accepta numai par╚Ťial, Vânz─âtorul va anun╚Ťa clientul dac─â e necesar─â retrimiterea comenzii în m─âsura în care costul de livrare trece în sarcina Clientului ╚Öi trebuie agreat de c─âtre acesta.

3.4. Comanda

3.4.1. Clientul poate transmite Comenzi pentru Produsele comercializate de c─âtre Vânz─âtor pe Site, prin ad─âugarea Produsului dorit în co╚Öul de cump─âr─âturi, telefonic - prin comunicarea detaliilor necesare agentului responsabil, prin e-mail, chat sau re╚Ťelele sociale. O comand─â va fi considerat─â finalizat─â, doar  în momentul în care Vânz─âtorul trimite confirmarea înregistr─ârii acesteia pe e-mail. In cazul comenzilor plasate telefonic, comanda se considera finalizata la momentul la care Clientul valideaza comanda, dupa confirmarea acesteia pe e-mail de catre Vanzator (prin trimiterea unui e-mail de confirmare a înregistr─ârii, etc). 

3.4.2. La momentul acces─ârii co╚Öului de cump─âr─âturi, Produsele ad─âugate în acesta vor fi afi╚Öate, pentru a fi confirmate de c─âtre Client. Ad─âugarea unui Produs în co╚Öul de cump─âr─âturi nu genereaz─â automat înregistrarea comenzii ╚Öi, respectiv, nu determin─â rezervarea automat─â a Produsului/Produselor din co╚Ö. Dup─â verificarea produselor pe care Clientul inten╚Ťioneaz─â s─â le comande, Clientul isi va exprima optiunea privind modalitatea de livrare si modalitatea de plata si va completa formularul de comand─â cu detaliile pentru livrare ╚Öi facturare, respectiv nume ┼či prenume Client, adresa de livrare/facturare, adresa de e-mail ╚Öi num─ârul de telefon. Dupa completarea datelor de mai sus, Clientul va putea efectua comanda prin accesarea butonului pentru finalizare comanda. Prin accesarea butonului pentru finalizare comanda, Clientul recunoaste si accepta ca aceasta actiune  implica o obligatie de plata – in functie de confirmarea / infirmarea comenzii de catre Vanzator.

3.4.3. Clientul va primi un e-mail de confirmare a înregistr─ârii Comenzii. Emailul primit de c─âtre Client, dup─â plasarea comenzii are rol de informare ╚Öi nu reprezint─â acceptarea comenzii. În situa┼úia în care Clientul a selectat plata cu cardul, acesta va primi un e-mail suplimentar pentru confirmarea pl─â┼úii.  În cazul în care comanda nu poate fi acceptat─â (procesarea comenzii are loc, în general, într-un termen de 24 de ore) suma de bani pl─âtit─â va fi restituit─â în contul Clientului în cel mult 7 zile de la data anun╚Ťului transmis de Vânz─âtor.

3.4.4. Comanda se consider─â finalizat─â doar la momentul confirm─ârii înregistr─ârii acesteia în mod expres de catre Vânz─âtor. Odat─â ad─âugat în co╚Öul de cump─âr─âturi, un Produs este disponibil pentru cump─ârare  în m─âsura în care exist─â stoc disponibil pentru acesta. Clientul în╚Ťelege c─â pe Site pot fi plasate mai multe comenzi, de la mai mul╚Ťi clien╚Ťi, în acela╚Öi timp, în timp ce produsele ad─âugate în co╚Ö nu sunt rezervate înainte de trimiterea comenzii de c─âtre client. De asemenea, în pofida m─âsurilor întreprinse de Vânz─âtor, pot exista întârzieri de preluare a informa╚Ťiei dinspre sistemul informatic unde sunt importate date actualizate privind stocul de c─âtre interfa╚Ťa platformei de comer╚Ť online la care Clientul are acces sau pot ap─ârea unele erori la determinarea stocului fizic de produse al Vânz─âtorului ╚Öi/sau la introducerea/importarea de date privind stocul de pe Site. Clientul va fi informat de c─âtre Vânz─âtor despre apari╚Ťia unor astfel de situa╚Ťii (lipsa anumitor produse din stocul fizic), f─âr─â întârziere, pe suport durabil de exemplu e-mail.

 

3.4.5. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirm─â c─â toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cump─ârare online, sunt corecte, complete ╚Öi adev─ârate la data plas─ârii Comenzii ╚Öi î╚Öi exprim─â acordul cu privire la posibilitatea Vânz─âtorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de c─âtre Vânz─âtor, în orice situa╚Ťie în care acesta va considera c─â este necesar─â contactarea Clientului în vederea accept─ârii comenzii ╚Öi/sau execut─ârii contractului intervenit între Vânz─âtor ╚Öi Client.

3.4.6. Contractul se va considera încheiat doar la momentul confirm─ârii accept─ârii Comenzii de c─âtre Vânz─âtor pe suport durabil, de exemplu email, doar la momentul validarii Comenzii de c─âtre Client ╚Öi acceptarea comenzii de c─âtre Vânz─âtor. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care a fost acceptat─â comanda plasat─â de c─âtre Client, urmând a se transmite acestuia o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care este informat c─â produsul a fost expediat. În situa╚Ťia în care comanda înregistrat─â nu poate fi acceptat─â, integral sau par╚Ťial, de c─âtre Vânz─âtor, indiferent de motiv, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la aceast─â situa╚Ťie, f─âr─â întârziere, ╚Öi se vor rambursa sumele pl─âtite în avans (dup─â caz) în cel mult 7 zile de la data anun╚Ťului transmis de Vânz─âtor.

În cazul în care nu se poate onora un contract încheiat din motiv  c─â stocul fizic de produse e insuficient în raport cu cantitatea comandat─â sau  produsul nu mai e disponibil imediat (exista─â posibilitatea unor întârzieri la livrare fa╚Ť─â de termenul convenit), a fost depistat─â o eroare tehnica ori  sunt constatate neconformit─â╚Ťi în momentul procesului de expediere a produselor, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la aceast─â situa╚Ťie,iar  dac─â p─âr╚Ťile nu se în╚Ťeleg astfel, Clientului i se vor rambursa sumele pl─âtite în avans pentru acel(e) produs(e) în cel mult 7 zile de la încetarea contractului .

Vânz─âtorul poate denun╚Ťa unilateral Comanda acceptat─â, printr-o notificare prealabil─â transmis─â Clientului printr-un email sau orice mijloc de comunicare ales de c─âtre Vânz─âtor , pus la dispozi╚Ťie de c─âtre Client ,  care face posibil─â primirea comunic─ârii , f─âr─â a putea fi obligat la plata vreunei  desp─âgubiri, în cazul în care:

a. în caz de plat─â online, banca emitent─â a cardului Clientului nu accept─â plata sau procesatorul de carduri agreat de Vânz─âtor nu valideaz─â tranzac╚Ťia, indiferent de motiv;

b. în caz de plat─â prin banc─â (Ordin de Plat─â / depunere numerar), dac─â suma datorat─â de Client nu este depus─â în contul indicat pe site in termen de 24 de ore de la data finalizarii ╚Öi înregistr─ârii Comenzii;

c. datele furnizate de c─âtre Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;

d. activitatea Clientului pe Site produce ╚Öi/sau poate produce daune de orice natur─â, prejudiciaz─â în orice fel Site-ul, Societatea ╚Öi/sau partenerii acesteia;

e. produsele comandate nu mai sunt în stocul Vânz─âtorului ╚Öi nici al furnizorului/lor s─âu;

3.4.7. Toate Comenzile Clientului ╚Öi stadiul proces─ârii acestora vor fi salvate în Contul creat de Client, la rubrica ”Comenzile mele” ╚Öi vor putea fi vizualizate de acesta oricând va considera de cuviin╚Ť─â.

3.4.8. Disponibilitatea unui Produs sau Serviciu va fi afi╚Öat─â în Site. Disponibilitatea afisat─â se bazeaza pe stocuri scriptice.  Disponibilitatea efectiv─â a produselor în vederea livr─ârii lor va fi confirmat─â odat─â cu transmiterea e-mailului privind acceptarea comenzii.

3.4.9. Prin trimiterea comenzii, Cump─âr─âtorul confirm─â c─â s-a familiarizat cu ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii ╚Öi c─â este de acord expres cu ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii.

3.5. Livrarea Produselor

Va rugam sa accesati sectiunea metode de livrare de pe site: https://cristel.ro /pages/metode-de-livrare

 

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL / POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Te rug─âm s─â parcurgi Politica de Confiden╚Ťialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site.

 

5. NEWSLETTER ╚śI COMUNICARI COMERCIALE

5.1. Orice Utilizator sau Client care î╚Öi creeaz─â un cont pe Site are posibilitatea de a opta pentru primirea de newslettere ╚Öi/sau Comunicari Comerciale din partea Vânz─âtorului, transmise prin po╚Öta electronic─â (e-mail), SMS ╚Öi/sau apel telefonic.

5.2. Acordul exprimat prin bifarea op╚Ťiunii de acord pe Site va reprezenta consim╚Ť─âmântul expres ╚Öi neechivoc al Clientului/Utilizatorului cu privire la primirea de Newslettere ╚Öi/sau Comunicari Comerciale din partea CS Sales &Marketing SRL .

5.3. Utilizatorul/Clientul va putea renun╚Ťa în orice moment la primirea de newslettere ╚Öi/sau Comunicari Comerciale, prin oricare din urm─âtoarele modalit─â╚Ťi:

a. accesarea link-ului de dezabonare, special destinat de la finalul newsletter-ului și/sau Comunicari Comerciale primite;

b. folosirea op╚Ťiunilor disponibile în Contul de Client pentru modificarea acceptului s─âu de a primi newslettere ╚Öi/sau Comunicari Comerciale;

c. contactarea CS Sales &Marketing  SRL, utilizând instrumentele dinsponibile pe Site în sec╚Ťiunea Contact, f─âr─â nici o obliga╚Ťie ulterioar─â a vreunei p─âr╚Ťi fa╚Ť─â de cealalt─â.

5.4. Renun╚Ťarea la primirea newslettere-lor ╚Öi/sau Comunicari nu implic─â renun╚Ťarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

5.5. CS Sales &Marketing SRL  î╚Öi rezerv─â dreptul de a selec╚Ťiona persoanele c─ârora le va trimite newsletter ╚Öi/sau Comunicari Comerciale, precum ╚Öi dreptul de a restric╚Ťiona accesul unui abonat la newsletter ╚Öi/sau de a elimina din baza sa de date orice Utilizator/Client care ╚Öi-a exprimat anterior consim╚Ť─âmântul de a primi newsletter ╚Öi/sau Comunicari Comerciale în cazul în care va considera c─â acesta, prin atitudinea sa, încalc─â prevederile prezentului Document, pericliteaz─â Site-ul ╚Öi/sau imaginea Vânz─âtorului ╚Öi/sau a partenerilor contractuali ai acestuia, f─âr─â vreo notificare prealabil─â sau angajament ulterior din partea Societ─â╚Ťii.

5.6. Toate drepturile cu privire la con╚Ťinutul newsletter-ului ╚Öi/sau al alertelor transmise de c─âtre Vânz─âtor apar╚Ťin Societ─â╚Ťii.

5.7. Newsletter-ul va putea fi retrimis de abona╚Ťi c─âtre ter╚Ťe persoane, pe propria r─âspundere, f─âr─â a modifica structura sau con╚Ťinutul mesajelor în cauz─â. În acest caz se va considera c─â ter╚Ťele persoane în cauz─â au fost informate de c─âtre abona╚Ťi cu privire la prevederile prezentului Document, fara ca Vânz─âtorul  sa aiba vreo obligatie fata de aceste persoane, in special in ceea ce priveste prelucrarea datelor acestora cu caracter personal

 

6.   LEGEA APLICABIL─é. SOLU┼óIONAREA DISPUTELOR

6.1.  Legea aplicabil─â . Contractul la Distan╚Ť─â va fi guvernat ┼či interpretat în conformitate cu legea român─â.

6.2.   Solu╚Ťionarea Disputelor

1. P─âr┼úile Contractului la Distan╚Ť─â vor depune toate eforturile pentru a solu╚Ťiona pe cale amiabil─â orice disput─â decurgând din încheierea ┼či executarea Contractului la Distan╚Ť─â.

2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre solu╚Ťionare instan╚Ťelor competente din România, f─âr─â ca prin aceasta s─â se restrâng─â dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativ─â de solu╚Ťionare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ┼či/sau www.anpc.ro.

3. Prezentul Document, con┼úinutul acestuia, Site-ul ╚Öi Contractul încheiat între Vânz─âtor ╚Öi Client precum ┼či orice conflict care ar putea ap─ârea între Client/Utilizator ╚Öi CS SALES &MARKETING SRL   vor fi interpretate în conformitate cu legisla┼úia din România. Toate disputele vor fi solu┼úionate mai întâi pe cale amiabil─â, de comun acord.

4. Dac─â un Consumator întâmpin─â probleme legate de o comand─â, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discut─â, poate sa ne scrie la adresa office@cristel.ro  pentru solu╚Ťionarea disputei pe cale amiabil─â. 

5. Consumatorul poate depune o reclama╚Ťie pentru o problem─â nerezolvat─â cu privire la un produs/serviciu comercializat online prin intermediul platformei de solu╚Ťionare on-line a litigiilor - ec.europa.eu/consumers/odr. cu men╚Ťiunea c─â atât Vânz─âtorul cât ╚Öi consumatorul trebuie ca, mai întâi, s─â fie de acord asupra solu╚Ťion─ârii conflictului de c─âtre o entitate de solu╚Ťionare alternativ─â a litigiilor, prezenta men╚Ťiune neconstituind un acord al Vânz─âtorului în acest sens.

6. Dac─â solu╚Ťionarea pe cale amiabil─â sau alternativ─â nu va fi posibil─â, conflictul va fi solu┼úionat de c─âtre instan┼úa competent─â din ora╚Öul în care are domiciliul consumatorul sau, dup─â caz, în care are sediul CS SALES &MARKETING SRL  , conform prevederilor codului de procedur─â civil─â. 

7. Dac─â Utilizatorul/Clientul nu se încadreaz─â la categoria ”consumatori”, conflictul va fi solu╚Ťionat în toate cazurile de c─âtre instan╚Ťa competent─â de la sediul  CS SALES &MARKETING SRL  .

 

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. În limita prevederilor din prezentul Document - Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, CS Sales&Marketing SRL  nu va r─âspunz─âtoare pentru eventualele erori ap─ârute pe Site, indiferent de cauz─â, inclusiv dar f─âr─â a se limita la modific─âri, set─âri, etc., pentru care nu a existat intentia administratorului Site-ului de a le efectua. Vânz─âtorul  nu r─âspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefunc╚Ťion─ârii integrale sau par╚Ťiale a Site-ului, precum ╚Öi pentru cele rezultând din imposibilitatea acces─ârii anumitor link-uri publicate pe Site. Totodat─â, Vânz─âtorul nu va r─âspunde de con╚Ťinutul ╚Öi/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse leg─âturi cu Site-ul Societ─â╚Ťii. Pentru respectivele website-uri r─âspunderea integral─â va reveni de╚Ťin─âtorilor website-urilor respective.

7.2. Nici una dintre p─âr┼úile unui Contract încheiat între Client ╚Öi Vânz─âtor nu va fi ┼úinut─â r─âspunz─âtoare pentru neexecutarea Contractului ┼či a obliga┼úiilor lor contractuale, dac─â acea neexecutare se datoreaz─â unui eveniment considerat în mod rezonabil a fi eveniment de for┼ú─â major─â. Partea care invoc─â evenimentul de for┼ú─â major─â va notifica cealalt─â parte în scris în cel mult 3 (trei) zile lucr─âtoare de la apari┼úia acelui eveniment, iar partea care notific─â va lua toate m─âsurile disponibile ┼či necesare pentru a limita orice efecte adverse posibile ale evenimentului de for┼ú─â major─â. În situa┼úia în care evenimentul de for┼ú─â major─â dep─â┼če┼čte 15 (cincisprezece) zile calendaristice, atunci oricare parte va avea dreptul de declara încetarea imediat─â a Contractului.

În situa╚Ťia în care evenimentul neprev─âzut care se încadreaz─â în oricare dintre defini╚Ťiile cazului de for╚Ť─â major─â definit de Codul civil sau orice lege special , devenit de notorietate  fiind f─âcut cunoscut prin canale media  de c─âtre autorit─â╚Ťile statului , nu fac necesar─â ob╚Ťinerea unui certificat care s─â confirme aceast─â împrejurare. Partea care o invoc─â se va putea prevala de aceasta, în situa╚Ťia imposibilit─â╚Ťii de onorare a obliga╚Ťiilor asumate . 

 

7.3. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului ╚Öi/sau al oric─ârui con╚Ťinut trimis de c─âtre CS SALES &MARKETING SRL  Utilizatorului/Clientului, acesta din urm─â î╚Öi exprim─â acordul expres ╚Öi neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni ╚Öi Condi╚Ťii”.

7.4. În cazul în care orice dispozi┼úie de mai sus este declarat─â nul─â sau inaplicabil─â de c─âtre o instan┼ú─â, dispozi┼úia nul─â sau inaplicabil─â va fi eliminat─â din Document, celelalte dispozi┼úii urmând a r─âmâne în vigoare.

7.5. CS SALES &MARKETING SRL  î╚Öi rezerv─â dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia ╚Öi/sau Con╚Ťinutul, oricând va considera de cuviin╚Ť─â, f─âr─â notificarea ╚Öi/sau acordul prealabil al Utilizatorului ╚Öi/sau Clientului, precum ╚Öi de a introduce bannere publicitare de orice natur─â ╚Öi/sau leg─âturi pe oricare pagin─â a Site-ului, cu respectarea legisla╚Ťiei în vigoare.

7.6. CS SALES &MARKETING SRL  are dreptul de a modifica ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii f─âr─â nici o notificare în prealabil.

Odat─â cu lansarea unei Comenzi, CS SALES &MARKETING SRL  în╚Ťelege c─â Utilizatorul/Clientul a citit ╚Öi în╚Ťeles si acceptat expres  ”Termeni ╚Öi Condi╚Ťiile ” care guverneaz─â regulile de func╚Ťionare ale acestui Site, iar Comanda lansat─â de Client ╚Öi confirmat─â ca acceptat─â de CS SALES &MARKETING SRL  are valoare de contract încheiat între p─âr╚Ťi, cu toate drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile ce deriv─â din acesta.

 

 

Brand Slider